Bảng màu

On Oct 11,2018

Bảng Màu Gỗ Veneer sơn PU 2018

Bảng Màu Gỗ Veneer sơn PU 2018

On Oct 14,2017

Bảng màu sơn tĩnh điện - Chân sắt

Bảng màu sơn tĩnh điện - Chân sắt

Bảng màu gỗ MFC

On Dec 14,2014

Bảng màu gỗ MFC

MFC là chữ viết tắt của Melamine Face Chipboard. Có nghĩa là Ván gỗ dăm (OSB, PB, WB) phủ Melamine. Một số loại gỗ rừng trồng chuyên để sản xuất loại gỗ MFC này. Các cây này được thu hoạch ngắn...

Gỗ Veneer son PU

On Feb 11,2015

Bảng Màu Gỗ Veneer sơn PU

Bảng Màu Gỗ Veneer sơn PU

On Aug 13,2016

Bảng Màu Gỗ Sơn

Bảng Màu Gỗ Sơn

Bảng màu vải nỉ  I 01 I 01	I 02 I 02	I 03 I 03  I 04 I 04	I 05 I 05	I 06 I 06  I 07 I 07	I 08 I 08	I 09 I 09  I 10 I 10	Z 01 Z 01	Z 02 Z 02  Z 03 Z 03	Z 04 Z 04	K1 K1  K1A-1 K1A-1	K1A-2 K1A-2	K1B K1B  K16 K16	K17 K17	K17A K17A  K17C K17C	K26 K26	K28 K28  041 041	042 042	043 043  044 044	045 045	046 046  VN01 VN01	VN02 VN02	VN05 VN05  VN09 VN09	A01 A01	A02 A02  A03 A03	A04 A04

On Feb 10,2015

Bảng màu vải Nỉ

Bảng màu vải Nỉ

12

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.