Bục phát biểu

Bục phát biểu hay còn gọi là Bục Thuyết Trình rất cần thiết cho tại các buổi họp, hội nghị, họp báo… Thể hiện sự nghiêm túc, sang trọng.

Phụ thuộc vào mục đích của nơi hay vị trí sử dụng mà nên chọn những mẫu bục phát biểu phù hợp.

* Các cuộc họp hay họp báo ngoài trời thì thường sẽ là các mẫu bục phát biểu mảnh, đơn giản và nhẹ nhàng để dễ dàng di chuyển.

* Các cuộc họp, hội nghị phòng kín cố định thường là các mẫu bục phát biểu hình khối chắc chắn, trang trọng.

 

Sắp xếp

Bục Phát Biểu BPB01

Bục Phát Biểu BPB01

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB02

Bục Phát Biểu BPB02

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB03

Bục Phát Biểu BPB03

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB04

Bục Phát Biểu BPB04

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB05

Bục Phát Biểu BPB05

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB06

Bục Phát Biểu BPB06

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB07

Bục Phát Biểu BPB07

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB08

Bục Phát Biểu BPB08

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB09

Bục Phát Biểu BPB09

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB10

Bục Phát Biểu BPB10

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB11

Bục Phát Biểu BPB11

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB12

Bục Phát Biểu BPB12

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB13

Bục Phát Biểu BPB13

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB14

Bục Phát Biểu BPB14

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB15

Bục Phát Biểu BPB15

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB16

Bục Phát Biểu BPB16

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB17

Bục Phát Biểu BPB17

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB18

Bục Phát Biểu BPB18

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB19

Bục Phát Biểu BPB19

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB20

Bục Phát Biểu BPB20

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB21

Bục Phát Biểu BPB21

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Bục Phát Biểu BPB22

Bục Phát Biểu BPB22

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 800x600x1200

Chất liệu: Gỗ CN Sơ PU

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.