Ghế Nhân Viên

Sắp xếp

Ghế Nhân Viên GNV01A

Ghế Nhân Viên GNV01A

Giá bán 563.000 vnđ

Kích thước (mm): 540x520x730/850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên GNV02

Ghế Nhân Viên GNV02

Giá bán 541.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x520x870/990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên GNV02A

Ghế Nhân Viên GNV02A

Giá bán 610.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x520x870/990

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên GNV03A

Ghế Nhân Viên GNV03A

Giá bán 694.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x520x830/950

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên GNV04A

Ghế Nhân Viên GNV04A

Giá bán 936.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x500x880/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên GNV05A

Ghế Nhân Viên GNV05A

Giá bán 962.000 vnđ

Kích thước (mm): 560x510x900/1020

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên GNV10

Ghế Nhân Viên GNV10

Giá bán 593.000 vnđ

Kích thước (mm): 450x500x850/970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên GNV101

Ghế Nhân Viên GNV101

Giá bán 789.000 vnđ

Kích thước (mm): 480x480x740/850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Nhân Viên GNV102

Ghế Nhân Viên GNV102

Giá bán 1.005.000 vnđ

Kích thước (mm): 450x470x690/800

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M101-01

Ghế nhân viên M101-01

Giá bán 1.065.000 vnđ

Kích thước (mm): 630x600x900/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M101-02

Ghế nhân viên M101-02

Giá bán 939.000 vnđ

Kích thước (mm): 630x600x900/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M103-01

Ghế nhân viên M103-01

Giá bán 1.645.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x600x900/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M103-02

Ghế nhân viên M103-02

Giá bán 1.489.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x600x900/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M103-03

Ghế nhân viên M103-03

Giá bán 1.300.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x600x900/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M104-01

Ghế nhân viên M104-01

Giá bán 1.003.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x500x900/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M104-02

Ghế nhân viên M104-02

Giá bán 891.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x500x900/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M105-02

Ghế nhân viên M105-02

Giá bán 816.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x580x900/1000

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M107-02

Ghế nhân viên M107-02

Giá bán 1.489.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x670x1020

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M107-05

Ghế nhân viên M107-05

Giá bán 1.489.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x670x1020

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M108-03

Ghế nhân viên M108-03

Giá bán 1.722.000 vnđ

Kích thước (mm): 650x500x930/1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M110-01

Ghế nhân viên M110-01

Giá bán 769.000 vnđ

Kích thước (mm): 580x660x780/880

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M110-02

Ghế nhân viên M110-02

Giá bán 672.000 vnđ

Kích thước (mm): 580x660x780/880

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M110-03

Ghế nhân viên M110-03

Giá bán 611.000 vnđ

Kích thước (mm): 580x660x780/880

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M112-01

Ghế nhân viên M112-01

Giá bán 1.128.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x480x930/1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M112-02

Ghế nhân viên M112-02

Giá bán 1.033.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x480x930/1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M114-03

Ghế nhân viên M114-03

Giá bán 1.368.000 vnđ

Kích thước (mm): 600x500x940/1040-650

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế nhân viên M115-01

Ghế nhân viên M115-01

Giá bán 1.394.000 vnđ

Kích thước (mm): 590x480x930/1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

12

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.