Ghế Văn Phòng

Sắp xếp

Ghế Đôn Mặt Ngồi Nhựa GD01NS

Ghế Đôn Mặt Ngồi Nhựa GD01NS

Giá bán 145.000 vnđ

Kích thước (mm): 330x330x540

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn GD02

Ghế Đôn GD02

Giá bán 433.000 vnđ

Kích thước (mm): 400x400x450

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn GD03

Ghế Đôn GD03

Giá bán 119.000 vnđ

Kích thước (mm): 390x390x460

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn Mặt Ngồi Inox GD03I

Ghế Đôn Mặt Ngồi Inox GD03I

Giá bán 211.000 vnđ

Kích thước (mm): 390x390x465

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Đôn Xoay GD04

Ghế Đôn Xoay GD04

Giá bán 210.000 vnđ

Kích thước (mm): 440x440x480

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG01

Ghế Gấp GG01

Giá bán 246.000 vnđ

Kích thước (mm): 450x490x810

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG03S

Ghế Gấp GG03S

Giá bán 255.000 vnđ

Kích thước (mm): 430x470x810

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG04

Ghế Gấp GG04

Giá bán 282.000 vnđ

Kích thước (mm): 465x550x890

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG04B

Ghế Gấp GG04B

Giá bán 570.000 vnđ

Kích thước (mm): 500x720x880

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG04BN

Ghế Gấp GG04BN

Giá bán 596.000 vnđ

Kích thước (mm): 500x720x880

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG05

Ghế Gấp GG05

Giá bán 276.000 vnđ

Kích thước (mm): 455x530x850

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG06

Ghế Gấp GG06

Giá bán 334.000 vnđ

Kích thước (mm): 460x520x970

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG07

Ghế Gấp GG07

Giá bán 341.000 vnđ

Kích thước (mm): 490x520x770

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG08

Ghế Gấp GG08

Giá bán 262.000 vnđ

Kích thước (mm): 440x470x780

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG09

Ghế Gấp GG09

Giá bán 446.000 vnđ

Kích thước (mm): 480x490x770

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG10S

Ghế Gấp GG10S

Giá bán 367.000 vnđ

Kích thước (mm): 440x500x820

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Gấp GG11

Ghế Gấp GG11

Giá bán 355.000 vnđ

Kích thước (mm): 460x530x825

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG01

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG01

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 620x680x1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG02

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG02

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 620x710x985

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG03

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG03

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 620x710x985

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp chân gỗ GHCG04BG

Ghế họp chân gỗ GHCG04BG

Giá bán 1.788.000 vnđ

Kích thước (mm): 620x720x1040

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế họp chân gỗ GHCG04G

Ghế họp chân gỗ GHCG04G

Giá bán 1.548.000 vnđ

Kích thước (mm): 620x720x1040

Chất liệu: Gỗ - PU

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG05

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG05

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 620x720x1040

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG06

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG06

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 620x710x1100

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG07

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG07

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 690x800x1200

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG08

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG08

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 620x680x1030

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG09

Ghế Họp Chân Gỗ GHCG09

Giá bán Liên hệ

Kích thước (mm): 700x850x1150

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.