Phông màn hội trường

Phông màn hội trường tùy theo các nhu cầu của phòng hội trường và yêu cầu không gian của người sử dụng, có thể sử dụng rèm vải nhung thun hay băng lông, có nhún hay không nhún. Thiết kế thi công tại công trình giá cả phù hợp cạnh tranh.

Sắp xếp

Phông Màn Hội Trường PMHT01

Phông Màn Hội Trường PMHT01

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT02

Phông Màn Hội Trường PMHT02

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT03

Phông Màn Hội Trường PMHT03

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT04

Phông Màn Hội Trường PMHT04

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT05

Phông Màn Hội Trường PMHT05

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT06

Phông Màn Hội Trường PMHT06

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT07

Phông Màn Hội Trường PMHT07

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT08

Phông Màn Hội Trường PMHT08

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT09

Phông Màn Hội Trường PMHT09

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Phông Màn Hội Trường PMHT10

Phông Màn Hội Trường PMHT10

Giá bán 250.000 vnđ

Kích thước (mm): Số đo thực tế

Chất liệu:

Tình trạng:

Mua nhanh Cho vào giỏ

Email: info@noihthathopphat.vn Hotline: 0903.798.249 © Copyright 2015 noithathopphat.vn. All rights reserved

Hỗ trợ trực tuyến

.
.
.
.